Home GameLab

GameLab

Het GameLab in de Dutch Innovation Factory is de plek waar studenten aan game- en simulatie gerelateerde projecten werken. Het is een kenniscentrum en een plek waar geëxperimenteerd kan worden met bijvoorbeeld virtual reality, gamification, digital twins en AI.

Ik ben sinds 2023 manager van het GameLab. Samen met Bowie Derwort faciliteer en ondersteun ik de studenten bij hun projecten en koppel ik bedrijfsleven, onderzoek en studenten aan elkaar.

Het GameLab is een initiatief van de Haagse Hogeschool.